Хэвлэх DOC Татаж авах
ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2005 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 74Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. “Засгийн газрын комисс, хороо, үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн тухай” Засгийн газрын 2005 оны 66 дугаар тогтоолоор баталсан 17 дугаар хавсралтад дараахь нэмэлт оруулсугай:


38. Олимпийн наадамд бэлтгэх үндэсний хороо Монгол Улсын Ерөнхий сайд


2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Олимпийн наадамд бэлтгэх зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2001 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн 187 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлийг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ц.ЭЛБЭГДОРЖ


Эрүүл мэндийн сайд Т.ГАНДИ