Хэвлэх DOC Татаж авах
ХАМТАРСАН КОМИССЫН МОНГОЛЫН ХЭСГИЙГ ТАТАН БУУЛГАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ХАМТАРСАН КОМИССЫН МОНГОЛЫН ХЭСГИЙГ ТАТАН БУУЛГАХ ТУХАЙ


2005 оны З дугаар сарын 23-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 62Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 94 дүгээр тогтоол бүрэн хэрэгжсэн тул Монгол-Хятадын улсын хилийн шугамыг хоёр дахь удаа шалгах Хамтарсан комиссын Монголын хэсгийг 2005 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон татан буулгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ц.ЭЛБЭГДОРЖ


Хууль зүй, дотоод хэргийн


сайд бөгөөд Гадаад хэргийн


сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Ц.НЯМДОРЖ