Хэвлэх DOC Татаж авах
ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ (Португал)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ (Португал)


2010 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 135Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


2010 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдөр Улаанбаатар хотноо гарын үсэг зурсан Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Португал Улсын Засгийн газар хоорондын “Боловсрол, шинжлэх ухаан, технологи, дээд боловсрол, соёл, залуучууд, спорт, хэвлэл мэдээллийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр”-ийг баталсугай. 


                   Монгол Улсын Ерөнхий сайд                           С.БАТБОЛД 


                   Боловсрол,соёл,шинжлэх 


                              ухааны сайд                                             Ё.ОТГОНБАЯР