Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН ТУХАЙ


1992 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 81Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1 Цөмийн энергийн комиссын дарга нь Шинжлэх ухаан,боловсролын сайд байхаар тус тус тогтоосугай. /зарим хэсгийг 1994 оны 24 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон/


2.Цөмийн энергийн комиссыг 1,5 орон тоотой ажиллуулахаар тооцож сарын цалингийн санг баталж өгөхийг Сангийн сайд н.Даваасамбууд даалгасугай.


3.Цөмийн энергийн комиссын албан ажлын хэрэгцээний суудлын автомашиныг жолоочийн сарын цалингийн сангийн хамт Шинжлэх ухаан,боловсролын яаманд шилжүүлэхийг Төр, засгийн үйлчилгээ, аж ахуйг эрхлэх газар н.Яндагт зөвшөөрсүгэй.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ


Монгол Улсын Ерөнхий сайдын орлогч Ч.ПҮРЭВДОРЖ