Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНЫ ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ЭДЭЛГЭЭНИЙ ХУГАЦААНЫ НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНЫ ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ЭДЭЛГЭЭНИЙ ХУГАЦААНЫ НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ


1993 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 3“Цагдаагийн ажилтнуудын хувцасны загвар батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1992 оны 35 дугаар зарлигийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


1.Цагдаагийн ажилтны дүрэмт хувцасны эдэлгээний хугацааг энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын ёсоор, дүрмийн хувцасны материалын жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ


Сангийн сайд Д.ДАВААСАМБУУ