Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ


2012 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 100Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуулийн 22.1.11-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Монгол Улсын Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн сарын үндсэн цалингийн хэмжээг дор дурдсанаар тогтоосугай:


Дарга:               800,000.0 төгрөг


Гишүүд:           600,000.0 төгрөг


2. Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн цалинг томилогдсон өдрөөс нь эхлэн нөхөн олгосугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                              С.БАТБОЛД


Сангийн сайд                                                         Д.ХАЯНХЯРВАА