Хэвлэх DOC Татаж авах
ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ (...ХО-тын санхүүжилтийг төлөвлөх)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ (...ХО-тын санхүүжилтийг төлөвлөх)


2008 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 184Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангаас улсын эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг төлөвлөхөд 2009-2015 онд баримтлах чиглэлийг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд Ч.Улаанд даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                                               С.БАЯР


Сангийн сайд                                                                                                                            Ч.УЛААН