Хэвлэх DOC Татаж авах
ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБАНЫ ОРОН ТООНЫ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБАНЫ ОРОН ТООНЫ ТУХАЙ


2003 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 15Шүүхийн тухай хуулийн 46.8-д заасныг удирдлага болгон Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Шүүхийн сахилгын хорооны ажлын албаны орон тоог дарга 1, хянан шалгагч 2 байхаар тогтоож, уг орон тооны зардлыг шүүхийн байгууллагын бүтцийн өөрчлөлтийн хэмнэлтээс санхүүжүүлэхийг Санхүү, эдийн засгийн сайд Ч.Улаанд зөвшөөрсүгэй.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.НЯМДОРЖ