Хэвлэх DOC Татаж авах
ШҮҮХ-НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МАГАДЛАХ АЛБАНЫ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2003 оны 63-р тогтоолоор хүчингүй/

/ЗГ-ын 2003 оны 63-р тогтоолоор хүчингүй/

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ШҮҮХ-НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МАГАДЛАХ АЛБАНЫ ТУХАЙ


1993 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 9Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1.Хууль зүйн яамны бүтцэд ажиллаж байсан шүүх-нягтлан бодох бүртгэлийн магадлах товчоог орон тоо, цалингийн сангийн хамт Сангийн яаманд шилжүүлэх тухай Хууль зүйн яам, Сангийн яамны саналыг зөвшөөрсүгэй.


2.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Дүрэм батлах тухай" Засгийн газрын 1990 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 209 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Хууль зүйн яамны дүрмийн 8 дугаар зүйлийн "з", 9 дүгээр зүйлийн и" заалтыгтус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ


Сангийн сайд Д.ДАВААСАМБУУ