Хэвлэх DOC Татаж авах
ШУВУУНЫ ТОМУУ БОЛОН МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТЭМЦЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ШУВУУНЫ ТОМУУ БОЛОН МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТЭМЦЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


2005 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдөр .


Улаанбаатар хот


Дугаар 178Булган, Хөвсгөл аймгийн нутагт нүүдлийн шувуунд шувууны томуу өвчний А хэвшлийн H5N1 вирус, Дорнод аймагт малын гоц халдварт шүлхий өвчний "Ази-1" хэвшил илэрсэнтэй холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Шувууны томуу өвчний үед хүн, мал эмнэлгийн арга хэмжээнд шаардагдах зардлыг 1 дүгээр, Малын шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлыг 2 дугаар, Малын гоц халдварт шүлхий, шувууны томуу өвчинтэй тэмцэх ажил, үйлчилгээний зардлыг З дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталж улсын төсвийн хэмнэлтээс гаргаж санхүүжүүлэхийг Сангийн сайд Н.Алтанхуягт зөвшөөрсүгэй


2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Д.Тэрбишдагва, Эрүүл мэндийн сайд Т.Ганди нарт даалгах нь:


а/шувууны томуу болон малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд шаардагдах вакцин, оношлуур, багаж хэрэгсэл, хамгаалалтын хувцас, эм, ариутгалын бодисыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмын тухай хуулийн 27.1.5-д заасны дагуу шууд гэрээ байгуулах замаар худалдан авч вакцинжуулалтын ажлыг шуурхай зохион байгуулж хэрэгжүүлсүгэй;


б/шувууны томуу болон малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс хүн ам, мал, амьтныг урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохих журмын дагуу хэрэгжүүлж, өвчний гаралтыг зогсоох арга хэмжээ авч ажилласугай.


З. Нүүдлийн шувууд цуглардаг томоохон нуур, голын ай сав нутаг, зэрлэг шувууд, шүлхий өвчнөөр өвчлөмтгий мал, ан амьтны шилжилт хөдөлгөөнд болон шувуу барих, агнахад хяналт, тандалт хийлгэж ажиллахыг Байгаль орчны сайд У.Барсболд, Монгол Улсын сайд Д.Дорлигжав, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.


4. Шувууны томуу болон шүлхий өвчний үүсгэгч ийлдсийн хэвшлийг тогтоох оношилгооны цомог нөхөн бүрдүүлэх, вакцины сонголт хийж дотооддоо үйлдвэрлэхтэй холбогдсон асуудлаар санал боловсруулж шийдвэрлүүлэхийг Сангийн сайд Н.Алтанхуяг, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Д.Тэрбишдагва нарт даалгасугай.


5. Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Ч.Улаан, Монгол Улсын сайд У.Хүрэлсүх, Д.Дорлигжав, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгах нь:


а/хорио цээрийн онцгой болон хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон нутаг дэвсгэрт хэв журам сахиулах, хүн хүч, техник хэрэгслийг гарган ажиллуулах, дэглэм тогтоосон нутаг дэвсгэрээр зорчих бүх төрлийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах, шаардлагатай нөхцөлд зогсоох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсүгэй;


б/шувууны томуу болон малын гоц халдварт шүлхий өвчний халдварын голомт дахь өвчилсөн болон үхсэн шувуу, малын сэг зэмийг зохих журмын дагуу устган булшлах ажлыг шуурхай зохион байгуулсугай;


в/шувууны томуу, малын гоц халдварт шүлхий өвчний цагийн байдалтай холбогдсон мэдээ, мэдээллийг нэгтгэн Засгийн газарт танилцуулж байсугай;


г/хорио цээрийн болон хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон нутаг дэвсгэрт ажиллаж байгаа хүмүүсийг орон байр, хоол хүнс, эм, тариа бусад шаардлагатай зүйлсээр хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсүгэй;


д/шувуу, мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг импортоор оруулахыг хориглосон шийдвэрийн хэрэгжилтэд хатуу хяналт тавьж ажилласугай.


6. Малын гоц халдварт шүлхий өвчний гарал үүсэл, хэрхэн тархаж дамжсан шалтгааныг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран тогтоохыг Тагнуулын ерөнхий газрын дарга Б.Билэгтэд даалгасугай.


7. Хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээтэй холбогдон гарах нэмэлт зардал, устгагдсан тэжээвэр шувуу, малын нөхөн төлбөрийг холбогдох акт, баримтыг үндэслэн тухай бүр Засгийн газарт танилцуулан шийдвэрлүүлж байхыг Сангийн сайд Н.Алтанхуяг, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Д.Тэрбишдагва, Эрүүл мэндийн сайд Т.Ганди, Монгол Улсын сайд У.Хүрэлсүх, Д.Дорлигжав нарт даалгасугай.


8. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, мэдээллээр ханган ажиллахыг Монгол Улсын сайд У.Хүрэлсүхэд даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ц.ЭЛБЭГДОРЖ


Сангийн сайд Н.АЛТАНХУЯГ


Монгол Улсын сайд У.ХҮРЭЛСҮХ