Хэвлэх DOC Татаж авах
ШУУДАНГИЙН МАРКИЙН СЭДВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ (ЕС-ын захирамж)

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ

ШУУДАНГИЙН МАРКИЙН СЭДВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ (ЕС-ын захирамж)


2010 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 111. Шуудангийн тухай хуулийн 7.1.5-д заасныг үндэслэн 2010-2011 онд хэвлэгдэх шуудангийн маркийн сэдвийн төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. Шуудангийн маркийн сэдвийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, технологийн газрын дарга Ж.Сансарт даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                С.БАТБОЛД