Хэвлэх DOC Татаж авах
ШИНЭ ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ШИНЭ ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ


2011 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 266Улсын Их Хурлын 2011 оны 15 дугаар тогтоолыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


“Шинэ төмөр зам төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхэд эхний ээлжинд шаардагдах 55.0 (тавин таван) сая ам.долларын санхүүжилтийг 2011 онд багтаан зохих журмын дагуу шийдвэрлэхийг Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ч.Хашчулуун)-нд зөвшөөрсүгэй.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАТБОЛД


Зам, тээвэр, барилга, хот


байгуулалтын сайд Х.БАТТУЛГА