Хэвлэх DOC Татаж авах
ШАЛГУУР,ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (ХШ-тын объектыг эрсдэлийн ангилалд хамааруулах)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ШАЛГУУР,ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (ХШ-тын объектыг эрсдэлийн ангилалд хамааруулах)


2012 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 23Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 54.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Хяналт шалгалтын объектыг эрсдэлийн ангилалд хамааруулах шалгуур, үзүүлэлтийг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. Шалгуур, үзүүлэлтийг үндэслэн эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт, шалгалтад хамруулах давтамжийн хугацааг хяналтын чиглэл бүрээр баталж, мөрдүүлэхийг Монгол Улсын Шадар сайд М.Энхболдод даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              С.БАТБОЛД


Монгол Улсын Шадар сайд                                                 М.ЭНХБОЛД