Хэвлэх DOC Татаж авах
ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ


2000 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 14Төсвийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


Улсын төвлөрсөн төсвөөс санхүүждэг, хавсралтад дурдсан эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын байгууллагуудын төсвийг 2000 оны 2 дугаар сарын 1-нээс эхлэн төвлөрүүлэн зарцуулж байхыг Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайд С.Сонинд зөвшөөрсүгэй.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Р.АМАРЖАРГАЛ


Сангийн сайд Я.ОЧИРСҮХ


Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайд С.СОНИН