Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2011 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр                                                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот

 

ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ГАДАРГУУГ ХАМГААЛАХ СИСТЕМД ХОРТОЙ БОДИС

АШИГЛАХЫГ ХЯНАХ ТУХАЙ 2001 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИД НЭГДЭН

ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.

Олон улсын далайн байгууллагын “Хөлөг онгоцны гадаргууг хамгаалах системд хортой бодис ашиглахыг хянах тухай” 2001 оны олон улсын Конвенцид Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                            Д.ДЭМБЭРЭЛ