Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2011 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр                                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот

 

ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ШАТАХУУНЫ САВНЫ ТОСНЫ БОХИРДЛООС УЧИРСАН ХОХИРЛЫН ТӨЛӨӨ ХҮЛЭЭХ

ИРГЭНИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ 2001 ОНЫ ОЛОН  УЛСЫН КОНВЕНЦИД

НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.

Олон улсын далайн байгууллагын “Хөлөг онгоцны шатахууны савны тосны бохирдлоос учирсан хохирлын төлөө хүлээх иргэний хариуцлагын тухай” 2001 оны олон улсын Конвенцид Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

                       МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                            Д.ДЭМБЭРЭЛ