Хэвлэх DOC Татаж авах
2006 ОНД ХУВЬЧЛАХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД, ЭД ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2006 ОНД ХУВЬЧЛАХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД, ЭД ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ


2006 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 153Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 4, 34 дүгээр зүйлийг үндэслэн Улсын Их Хурлын 2005 оны 48 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


2006 онд хувьчлах хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХБОЛД


Сангийн сайд Н.БАЯРТСАЙХАН