Хэвлэх DOC Татаж авах
2008 ОНД ХУВЬЧЛАХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2008 ОНД ХУВЬЧЛАХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ


2008 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 112Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 4, 33 дугаар зүйлийг үндэслэн Улсын Их Хурлын 2005 оны 48 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. “2008 онд хувьчлах хуулийн этгээдийн жагсаалт”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2. Жагсаалтад тусгагдсан хуулийн этгээдийг хувьчлах ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох яамдтай хамтран зохион байгуулахыг Төрийн өмчийн хороо (Д.СУГАР)-нд даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                                                      С.БАЯР


Сангийн сайд                                                                                                                                 Ч.УЛААН