Хэвлэх DOC Татаж авах
1996 ОНД ОЛБОРЛОХ, ТӨВ БАНКИНД ХУДАЛДАН АВАХ АЛТНЫ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

1996 ОНД ОЛБОРЛОХ, ТӨВ БАНКИНД ХУДАЛДАН АВАХ АЛТНЫ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ


1996 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр


Улаанбаатар хот 


Дугаар 06Ашигт малтмалын тухай Монгол Улсын хуулийн 6 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсгийн хоёрт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Улсын хэмжээгээр 1996 онд олборлох алтны дээд хэмжээг 5500 кг-аар, Төв банкинд худалдан авах алтны доод хэмжээг 4220 кг /цэвэр жингээр/-аар тогтоосугай.


ДЭД ДАРГА Ж.ГОМБОЖАВ