Хэвлэх DOC Татаж авах
2000 ОНЫ НАМРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2000 ОНЫ НАМРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТУХАЙ


2000 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 34Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Улсын Их Хурлын 2000 оны намрын ээлжит чуулганаар дараахь асуудлыг хэлэлцэхээр төлөвлөсүгэй:


1/2001 оны Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;


2/Монгол Улсын 2001 оны улсын төвлөрсөн төсвийн тухай хуулийн төсөл;


3/Төрөөс 2001 онд баримтлах мөнгөний бодлогын тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;


4/Монголын Үндэсний радио, телевизийн тухай хуулийн төсөл;


5/ Монголын мэдээллийн МОНЦАМЭ агентлагийн тухай хуулийн төсөл;


6/Аж ахуйн үйл ажиллагааны бүртгэл, тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн төсөл;


7/Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг хориглох болон нэн даруй устгах тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 182 дугаар конвенцид нэгдэн орох тухай;


8/Ажиллах хүч гадаад оронд гаргах, гадаад орноос авах тухай хуулийн төсөл;


9/Санхүүгийн хяналт, шалгалтын тухай хуулийн төсөл;


10/Дипломат албаны тухай хуулийн төсөл;


11/Төрийн ордны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл;


12/Галт зэвсгийн тухай хуулийн төсөл;


13/Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хуулийн төсөл;


14/Авилгалтай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийн төсөл;


15/Авилгалын эсрэг хуулийн төсөл;


16/Байгаль орчны төлөв байдлын тухай тайлан;


17/Аюултай хог хаягдлыг зайлуулахад зөвшөөрөл олгох тухай хуулийн төсөл;


18/Монгол Улсын зарим хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлүүд;


19/Бусад.


2.Намрын чуулганаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн Засгийн газраас санаачлах хуулиудын төслийг даруй өргөн мэдүүлэхийг Засгийн газар /Н.Энхбаяр/-т даалгасугай.


3.Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн хуулиудын төслийг намрын чуулганаар хэлэлцэх бэлтгэл хангахыг Байнгын хороодын дарга нар болон Тамгын газар /Б.Энэбиш/-т даалгасугай.


ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ