Хэвлэх DOC Татаж авах
Yндсэн хуулийн цэцийн 2009 оны 01 дүгээр дүгнэлтийн тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Yндсэн хуулийн цэцийн 2009 оны 01 дүгээр дүгнэлтийн тухай


2009 оны 3 сарын 12 өдөр


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 24Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Төрийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.12 дахь заалтын “баг, хорооны Засаг дарга”, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь хэсгийн “…төрийн албаны шалгалт өгч тэнцсэн иргэнийг …” гэсэн нь Монгол Улсын Yндсэн хуулийн Жардугаар зүйлийн 2, Жаран хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг тус тус зөрчсөн байна гэсэн Yндсэн хуулийн цэцийн 2009 оны 3 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01 дүгээр дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.


2.Энэ тогтоолыг батлагдсан өдрөөс нь буюу 2009 оны 3 дугаар сарын 12 -ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ