Хэвлэх DOC Татаж авах
YНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2005 ОНЫ 2/ 03 ДУГААР ДҮГНЭЛТИЙН ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

YНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2005 ОНЫ 2/ 03 ДУГААР ДҮГНЭЛТИЙН ТУХАЙ


2005 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр .


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 36Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 15.1.5 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


2004 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр баталсан Онцгой албан татварын хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд Онцгой албан татварын хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг өөрчлөн найруулж "эх орны үйлдвэрийн литр пиво тутамд 0.20 ам долларын, импортын литр пиво тутамд 0.50 ам. долларын" онцгой албан татвар ногдуулахаар заасан нь Монгол Улсын Yндсэн хуулийн Аравдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн "Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ"; мөн зүйлийн 3 дахь хэсгийн "Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ." гэсэн хэсэг, Монгол Улсын Yндсэн хуулийн Хавсралт хуулийн Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг тус тус зөрчсөн байна гэсэн Yндсэн хуулийн цэцийн 2005 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 2/ 03 дугаар дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.


                                 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                Ц.НЯМДОРЖ