Хэвлэх DOC Татаж авах
ГАДААД ХУДАЛДААНЫ АРБИТРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ АРБИТРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1995 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 75Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Гадаад худалдааны арбитрын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газарт даалгасугай:


1/Гадаад худалдааны арбитрын тухай хуульд Засгийн газрын болон яам, тусгай газрын холбогдох шийдвэрийг нийцүүлэх;


2/Гадаад худалдааны арбитрын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан олон улсын гэрээ, конвенцид нэгдэн орох асуудлыг судлан шийдвэрлүүлэх.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ