Хэвлэх DOC Татаж авах
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ БАТАЛСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ БАТАЛСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1997 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 95Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /М.Энхсайхан/-т даалгасугай:


1/хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон холбогдох бусад байгууллагын шийдвэрийг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нийцүүлэх;


2/зохих бэлтгэлийг хангасны үндсэн дээр нийгмийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн байцаагчийг 1998 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн шаардлагатай баг, хороодод ажиллуулах арга хэмжээ авах;


3/Хууль зүйн сайдын дэргэд гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судлах эрдэм шинжилгээний байгууллагыг бий болгох арга хэмжээ авах.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ