Хэвлэх DOC Татаж авах
ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БЭЛТГЭЛИЙГ ХАНГАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БЭЛТГЭЛИЙГ ХАНГАХ ТУХАЙ


2002 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 28Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 23.13-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ НЬ:


1.Газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор дор дурдсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /Н.Энхбаяр/-т даалгасугай:


1/ Газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд тодорхой үе шаттай төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх;


2/ холбогдох эрх зүйн актыг Газрын тухай хуульд нийцүүлэн 2002 онд багтаан шинэчлэх..


2.Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын Их Хурлын Байгаль орчин, хөдөөгийн хөгжлийн байнгын хороо /Ш.Гунгаадорж/-д даалгасугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР