Хэвлэх DOC Татаж авах
ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1994 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 78Газрын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газарт даалгасугай:


1/1995 онд багтаан Монгол Улсын газрын сангийн бүртгэл, ангиллыг шинэчлэх;


2/аймаг, нийслэл,сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрыг газар зохион байгуулалтын мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах, тэдгээрийг газрын менежментийн чиглэлээр мэргэшүүлэх;


3/Газрын төлбөрийн тухай хуулийн төслийг 1994 онд багтаан боловсруулж Улсын Их Хуральд өргөн мэдүүлэх;


4/Газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах журам, заавар болон гэрчилгээ, бусад баримтын маягтыг батлан албажуулах;


5/Засгийн газрын болон яам, тусгай газрын шийдвэрийг 1995 оны 4 дүгээр сарын 1-ний дотор багтаан Газрын тухай хуульд нийцүүлэх.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ