Хэвлэх DOC Татаж авах
ДААТГАЛЫН ТУХАЙ, ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БЭЛТГЭЛИЙГ ХАНГАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ДААТГАЛЫН ТУХАЙ, ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БЭЛТГЭЛИЙГ ХАНГАХ ТУХАЙ


2004 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 23Даатгалын тухай, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулж 2004 оны 8 дугаар сарын 1-ний дотор Улсын Их Хуралд ирүүлэхийг Засгийн газар (Н.Энхбаяр)-т даалгасугай


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР