Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮҮРГИЙН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ДҮҮРГИЙН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ


1992 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 39Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


"Улаанбаатар /нийслэл/ хотын район, хороог татан буулгаж, шинээр дүүрэг байгуулах тухай" Улсын Их Хурлыг 1992 оны 13 дугаар тогтоолын хоёрдугаар зүйлийн 6-д "Сонгино" дүүрэг гэснийг "Сонгино хайрхан" дүүрэг гэж өөрчилсүгэй.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Н.РИНЧИНДОРЖ