Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ  /Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм/

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ  /Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм/


2006 оны 05 сарын 26 өдөр


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 45Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.“Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм”-ийг хавсралтаар баталсугай.


                                  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                   Ц.НЯМДОРЖ