Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Консулын дүрэм/

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Консулын дүрэм/


2002 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 71Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын Консулын дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ