Хэвлэх DOC Татаж авах
ДЭД ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ДЭД ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ


1993 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 82Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Хүний эрхийн дэд хороог дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:


1/Ж.Бямбадорж 5/С.Зориг


2/Х.Володя 6/С.Төмөр


3/Г.Ганболд 7/Ц.Элбэгдорж


4/Р.Гончигдорж


2.Хээл хахууль авах, албан тушаалаа урвуулан ашиглах явдалтай тэмцэх дэд хороог дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:


1/Ж.Болдбаатар 4/Г.Зуунай


2/А.Ганбаатар 5/М.Зэнээ


3/С.Зориг 6/Ж.Норовсамбуу


3.Улсын Их Хурлын 1993 оны 66 дугаар тогтоолын 1 дэх заалт, 67 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтад дэд хороодын бүрэлдэхүүнийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.


4.Энэ тогтоолыг 1993 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ