Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Улсын Их Хурал дахь намын бүлгийн төсөвт зардлыг зарцуулах журам/

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Улсын Их Хурал дахь намын бүлгийн төсөвт зардлыг зарцуулах журам/


1994 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 12Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Улсын Их Хурал дахь намын бүлгийн төсөвт зардлыг зарцуулах журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.


2.Энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын Их Хурлын Дотоод асуудлын байнгын хороонд даалгасугай.


3.Энэ тогтоолын дагуу хийх тооцоог 1994 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн гүйцэтгэхээр тогтоосугай.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ