Хэвлэх DOC Татаж авах
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай


2010 оны 12 сарын 23 өдөр


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 74Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.


Монгол Улсын Их Хурлын 2006 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан “Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам”-ын 6.1 дэх заалтыг “Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдэд олгох урамшууллын хэмжээг Хяналтын зөвлөлийн ажилд оролцсон байдлыг нь харгалзаж, Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хороотой зөвшилцөн Санхүүгийн зохицуулах хороо тогтооно.” гэж өөрчлөн найруулсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ