Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ


2002 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 39Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Шаамар сумын хилийн заагт орших Тужийн нарс орчмын нутгийг байгалийн цогцолборт газрын ангиллаар улсын тусгай хамгаалалтад авахаар тогтоосугай:


/Энэ заалтад 2011 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/


2. Тужийн нарсны Байгалийн цогцолборт газрын хилийн заагийг хавсралтын ёсоор баталсугай.


/Энэ заалтад 2011 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С. ТӨМӨР-ОЧИР