Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАМЫН-ҮҮД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧӨЛӨӨТ БҮС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЗАМЫН-ҮҮД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧӨЛӨӨТ БҮС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ


2004 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 17 “Замын-Үүд” чөлөөт бүс байгуулах тухай

 

 

            Чөлөөт бүсийн тухай  хуулийн 5.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

 

            1.Дорноговь аймгийн нутагт Замын-Үүд боомтыг түшиглэн  “Замын-Үүд” чөлөөт бүс  байгуулсугай.

/Энэ заалтад 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 33 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

 

            2.”Замын-Үүд” чөлөөт бүсийн газрын хэмжээг 900 га-аар тогтоож, хилийн заагийг хавсралтаар баталсугай.

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР

 

                       

 

             

 

 

/Энэ тогтоолд 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 33 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/