Хэвлэх DOC Татаж авах
КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ


2006 оны 06 сарын 23 өдөр 


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 64Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах комиссыг дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:


Комиссын дарга:


Ц.Шаравдорж -Улсын Их Хурлын гишүүн


Орлогч дарга:


Г.Баясгалан -Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга


Нарийн бичгийн дарга:


Д.Батжаргал -Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга


Гишүүдэд:


Р.Эрдэнэбүрэн -Улсын Их Хурлын гишүүн, Хүний эрхийн дэд хорооны дарга


Б.Батбаатар -Улсын Их Хурлын гишүүн


Д.Батсайхан -Улсын дээд шүүхийн Эрүүгийн танхимын тэргүүн шүүгч


Ч.Мөнхбат -Улсын ерөнхий прокурорын орлогч


Б.Батсэрээдэнэ -Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга


Б.Мишигжав -Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга


Б.Баатарзориг -Нийслэлийн Засаг даргын орлогч


Б.Пүрэвням -Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны ерөнхийлөгч


Д.Даваадорж -Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын уучлал хариуцсан референт


М.Ганболд -Эрүүгийн цагдаагийн газрын дарга


2. Өршөөл үзүүлэх ажлын дүнг 2006 оны 8 дугаар сарын 1-ний дотор Улсын Их Хуралд танилцуулахыг Комисс /Ц.Шаравдорж/-т даалгасугай.


3. Хорих болон баривчлах газраас суллагдсан хүмүүсийг орон нутагт хүргэх болон өршөөл үзүүлэхтэй холбогдсон зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхийг Засгийн газар /М.Энхболд/-т зөвшөөрсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ