Хэвлэх DOC Татаж авах
ЛАТИН ҮСГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЛАТИН ҮСГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ


2003 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 311. “Латин үсгийн үндэсний хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.


2. “Латин үсгийн үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг жил бүр тооцож ажиллахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Н.Энхбаяр/-т даалгасугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР