Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2000 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН 2000 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ


2001 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 70Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 10 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын 2000 оны төвлөрсөн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогыг 301.007.110.7 мянган төгрөгөөр, зарлагыг 372.532.668.2 мянган төгрөгөөр баталсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ