Хэвлэх DOC Татаж авах
Монгол Улсад байнгын ажиллагаатай Парламент байгуулагдсаны 20 жилийн ойг тэмдэглэх тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Монгол Улсад байнгын ажиллагаатай Парламент байгуулагдсаны 20 жилийн ойг тэмдэглэх тухай


2010 оны 07 сарын 09 өдөр


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 47Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Монгол Улсад байнгын ажиллагаатай Парламент байгуулагдсаны 20 жилийн ойг 2010 оны 10 дугаар сарын эхний хагаст тэмдэглэхээр тогтоосугай.


2.Монгол Улсад байнгын ажиллагаатай Парламент байгуулагдсаны 20 жилийн ойг тэмдэглэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.


3.Монгол Улсад байнгын ажиллагаатай Парламент байгуулагдсаны 20 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан баталж, хэрэгжүүлэхийг ажлын хэсэг /Г.Батхүү/-т үүрэг болгосугай.


4.Монгол Улсад байнгын ажиллагаатай Парламент байгуулагдсаны 20 жилийн ойн арга хэмжээнд шаардагдах зардлыг Улсын Их Хурлын 2010 оны урсгал төсвийн зохих зардлаас гаргахыг Улсын Их Хурлын Тамгын газар /Ц.Шаравдорж/-т зөвшөөрсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ