Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2007 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН 2007 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ


2008 оны 10 сарын 17 өдөр


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 28Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.5 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ НЬ:


1.Монгол Улсын 2007 оны улсын төсвийн гүйцэтгэлийн орлогыг 1,781,594,931.9 /нэг их наяд, долоон зуун наян нэгэн тэрбум, таван зуун ерэн дөрвөн сая, есөн зуун гучин нэг аравны есөн/ мянган төгрөгөөр, зарлагыг 1,652,988.939.8/ нэг их наяд, зургаан зуун тавин хоёр тэрбум, есөн зуун наян найман сая, есөн зуун гучин ес аравны найман/ мянган төгрөгөөр тус тус баталсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ