Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2005 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН 2005 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ


2006 оны 06 сарын 14 өдөр


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 51Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 37.5 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Монгол Улсын 2005 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогыг 792,509,847.7


мянган төгрөгөөр, зарлагыг 717,805,191.1 мянган төгрөгөөр тус тус баталсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ