Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСАД 2005-2008 ОНД ОРУУЛЖ БОЛОХ ЦАГААЧ ГАДААДЫН ИРГЭДИЙН ТОО, БҮТЭЦ, БАЙРШЛЫН ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСАД 2005-2008 ОНД ОРУУЛЖ БОЛОХ ЦАГААЧ ГАДААДЫН ИРГЭДИЙН ТОО, БҮТЭЦ, БАЙРШЛЫН ТУХАЙ


2005 оны 05 сарын 05 өдөр


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 29Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Монгол Улсад 2005-2008 онд жил бүр оруулж болох цагаач гадаадын иргэдийн тоог 100-аас дээшгүй байхаар тогтоосугай.


2. Монгол Улсад 2005-2008 онд жил бүр оруулж болох цагаач гадаадын иргэдийн бүтцийг дор дурдсанаар тогтоосугай:


2.1. Оросын Холбооны Улсын харьяат иргэн 30-аас дээшгүй;


2.2. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын харьяат иргэн 30-аас дээшгүй;


2.3. бусад орны харьяат иргэн 40-өөс дээшгүй.


3. Монгол Улсад 2005-2008 онд жил бүр оруулж болох цагаач гадаадын иргэдийн байршлыг дор дурдсанаар тогтоосугай:


3.1. Улаанбаатар хотод 50-иас дээшгүй;


3.2. Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ аймагт тус тус 3-аас дээшгүй;


3.3. бусад аймагт 2-оос дээшгүй.


/Гэр бүлээрээ ирсэн цагаач гадаадын иргэдэд тэднийг хамт байршуулах үүднээс энэ тогтоолын 3.1, 3.2, 3.3-т заасан хязгаарлалтыг хамааруулахгүй байж болно./


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН