Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН

ТОГТООЛ

 

1997 оны 7 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 3-ны өдөр                                                                                                              Дугаар 282                                                                                                                      хот

 

 

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Дээд шүүхээс ТОГТООХ нь:

1.Шүүхийн иргэний шүүн таслах ажлыг сайжруулах зохион байгуулалтын арга хэмжээний үндсэн чиглэлийг баталсугай.

2.Энэхүү Үндсэн чиглэлийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллахыг бүх шатны Ерөнхий шүүгч, шүүгч, туслах шүүгч нарт үүрэг болгосугай.

 

 

 

                                                                       ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                      Д.ДЭМБЭРЭЛЦЭРЭН

 

                                                                       ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

                                                                       ТАНХИМЫН ТЭРГҮҮН ШҮҮГЧ               Р.ЖАМЬЯНЧОЙЖИЛ