Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2006 ОНЫ ТЄСВИЙН ГЇЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН 2006 ОНЫ ТЄСВИЙН ГЇЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ


2007 оны 07 сарын 20 өдөр


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 49Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 37.5 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Монгол Улсын 2006 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогыг 1,299,432,732.8 мянган төгрөгөөр, зарлагыг 1,176,658,906.0 мянган төгрөгөөр тус тус баталсугай.


2. Монгол Улсын 2006 оны төсвийн жилийн зарлагаас давсан орлого буюу улсын төсвийн ашиг 122,773,826.8 мянган төгрөгийг Монгол Улсыг хөгжүүлэх санд төвлөрүүлэн баталсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН