Хэвлэх DOC Татаж авах
Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал батлах тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал батлах тухай


2011 оны 02 сарын 10 өдөр


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 10Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. “Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал”-ыг хавсралтаар баталсугай.


2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын болон гадаад бодлогын үзэл баримтлал, цэргийн номлол батлах, нийтлэх тухай” Улсын Их Хурлын 1994 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 56 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА   Д.ДЭМБЭРЭЛ