Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2002 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН 2002 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ


2003 оны 06 дугаар сарын 6-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 22Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын 2002 оны төвлөрсөн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогыг 387.685.653,3 мянган төгрөгөөр, зарлагыг 450.680.977,8 мянган төгрөгөөр тус тус баталсугай. 


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР