Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2001 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ТЭНЦЛИЙН ТАЛААР

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН 2001 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ТЭНЦЛИЙН ТАЛААР


2000 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 49Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Өмч хувьчлалын орлого, гадаадын санхүүгийн зээлийн хэмжээ төлөвлөсөн хэмжээнээс давж биелсэн тохиолдолд төсвийн өр барагдуулахад 12.0 тэрбум төгрөг болон төвлөрсөн төсвөөс хийх хөрөнгө оруулалтыг 4.0 тэрбум төгрөг, малжуулахад 2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэн хэрэгжүүлэхээр тогтоосугай..


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Л.ЭНЭБИШ

/Улсын Их Хурлын 2001 оны 65 дугаар тогтоолоор нэмэлт орсоныг тусгав./