Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2001 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН 2001 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ


2002 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 35Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 10 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын 2001 оны төвлөрсөн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогыг 352.746.879.0 мянган төгрөгөөр, зарлагыг 415.402.202.1 мянган төгрөгөөр баталсугай..


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР