Хэвлэх DOC Татаж авах
М.БОЛДЫГ МОНГОЛБАНКНЫ ДЭД ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ҮҮРЭГТ АЖЛААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

М.БОЛДЫГ МОНГОЛБАНКНЫ ДЭД ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ҮҮРЭГТ АЖЛААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ


2000 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 15Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийн З-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Урт хугацааны сургалтад хамрагдаж, үүрэгт ажлаа цаашид гүйцэтгэх боломжгүй болсон тул уг албан тушаалаас чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасныг нь харгалзан Магваны Болдыг Монголбанкны Дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалаас чөлөөлсүгэй.


ДАРГА Л.ЭНЭБИШ