Хэвлэх DOC Татаж авах
НИЙГМИЙН ДЭГ ЖУРАМ ХАНГАХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТҮР ЗӨВЛӨЛИЙГ ТАТАН БУУЛГАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

НИЙГМИЙН ДЭГ ЖУРАМ ХАНГАХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТҮР ЗӨВЛӨЛИЙГ ТАТАН БУУЛГАХ ТУХАЙ


1995 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 59Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн гаргасан саналыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Нийгмийн дэг журам хангах ажлыг зохицуулан зохион байгуулах түр зөвлөлийг татан буулгасугай.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ